Termín zápisu do 1. třídy – 29. duben 2020

Termínem zápisu se rozumí poslední den pro odevzdání Přihlášky nebo Žádosti o odklad. 18. března 2020 Ministerstvo školství rozhodlo organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí.

Zápis tedy proběhne pouze formálně. Zákonný zástupce dítěte předá do školy Přihlášku nebo Žádost o odkladPo ukončení zápisu ředitelka školy rozhodne o přijetí či odkladu.

DĚTI SE OSOBNĚ ŽÁDNÉHO ZÁPISU ÚČASTNIT NEBUDOU.

Přihlášku nebo Žádost o odklad + patřičná doporučení můžete doručit do školy následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID schránky: a 2 a m r c g)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( zs.pouzdrany@tiscali.cz )
  • poštou (ZŠ Pouzdřany, Stepní 279, 691 26 Pouzdřany)
  • osobním podáním (vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ)

Mgr. Naděžda Šátková – ředitelka školy (mob. 777 588 951)

Powered by themekiller.com