Vycházka k Pouzdřanskému rybníku

Se žáky 2. ročníku jsme absolvovali vycházku do jarní přírody na téma Život v rybníce a jeho okolí. Cílem byl Pouzdřanský rybník. Cestou jsme si opakovali pravidla bezpečnosti z dopravní výchovy a vyprávěli si, které rostliny a živočichy bychom mohli u rybníka pozorovat. Pro snadnější poznávání rostlin a živočichů jsme použili učebnici prvouky. Nejdříve jsme určovali stromy, které rostou na březích rybníka a v jeho blízkosti. Poté jsme pozorovali život u břehu a na hladině rybníka. Na zpáteční cestě jsme si odpočinuli pod kaštany u sklepů a popovídali si o tom, co se nám nejvíce líbilo. Nejvíce žáky zaujalo vodní ptactvo a lužní les.

Powered by themekiller.com