Archiv rubriky: Akce

Přítomnost žáků 1. stupně od 25. 05. 2020

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat výuka online, kterou z těchto důvodů upřednostňujeme.
Rodiče musí své dítě oficiálně přihlásit do školní skupiny do 18. května 2020, po tomto termínu již nelze žáka do školní skupiny zapojit.

Termín zápisu do 1. třídy – 29. duben 2020

Termínem zápisu se rozumí poslední den pro odevzdání Přihlášky nebo Žádosti o odklad. 18. března 2020 Ministerstvo školství rozhodlo organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí.

Zápis tedy proběhne pouze formálně. Zákonný zástupce dítěte předá do školy Přihlášku nebo Žádost o odkladPo ukončení zápisu ředitelka školy rozhodne o přijetí či odkladu.

DĚTI SE OSOBNĚ ŽÁDNÉHO ZÁPISU ÚČASTNIT NEBUDOU.

Přihlášku nebo Žádost o odklad + patřičná doporučení můžete doručit do školy následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID schránky: a 2 a m r c g)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( zs.pouzdrany@tiscali.cz )
  • poštou (ZŠ Pouzdřany, Stepní 279, 691 26 Pouzdřany)
  • osobním podáním (vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ)

Mgr. Naděžda Šátková – ředitelka školy (mob. 777 588 951)

Powered by themekiller.com