Leden

Vánoční prázdniny nám uplynuly jako voda a opět jsme se s dětmi sešli v naší družince. Povyprávěli jsme si, co nám nadělil Ježíšek a co hezkého jsme prožili o Vánocích. Několik zasněžených dnů v lednu jsme využili k vycházkám do zimní přírody, pozorovali jsme zimní krajinu, přikrmili zvířátka a vesele si zaskotačili.

Činnosti v tomto měsíci:

• Měsíční téma celoroční hry „Návštěva Bílé planety“: cílem je rozvíjení hudebního sluchu a zájmu o zpěv, dodržování pravidel při soutěžích, procvičování paměti, rozšiřování vědomostí

• Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry

• Lidové tradice, pranostiky, legendy: Tři Králové, Masopust

• Pořekadla, přísloví, hádanky, křížovky

• Týden dovedných rukou: vyrábění z různých materiálů, dovednostní soutěže

• Poznáváme zvířátka – nejznámější zvířátka Evropy

• Vyprávění: pravidla zdravé výživy, co nám chutná?

• Výtvarné a praktické činnosti:

– práce s modelovací hmotou

– výroba rakety z odpadového materiálu

– stavebnice Merkur – montážní a demontážní práce

– tvoření ze samotuhnoucí hmoty

– kresba – státní vlajky

– výtvarné zpracování zimní tematiky – tempera

– výroba ptáčka z papíru

– vystřihovánky – modely aut a motocyklů

• Pohybové činnosti:

– vycházka do zimní přírody, zimní radovánky, krmení zvířátek

– pohybové soutěže jednotlivců a dvojic (opičí dráha, skoky na jedné noze, přenášení

míčku na pálce)

– sportovní činnosti – stolní tenis, florbal, vybíjená, petanque

• Hudebně – pohybové činnosti:

– poznávání hudebních nástrojů

– rytmické a taneční hry

Powered by themekiller.com