Září

To nám to ale uteklo, letní prázdniny jsou za námi a my jsme již prožili první měsíc ve školní družince. V našem kolektivu jsme přivítali nové kamarády z 1. třídy, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a slušného chování a stanovili si nové téma celoroční hry.

Slunečného počasí jsme využili k časté návštěvě dětského hřiště a zahrady MŠ.

Činnosti v tomto měsíci:

 • Zahájení celoroční hry „MRAVENCI TO VYHRAJÍ“ – cílem hry je získat děti pro aktivní činnost.

Měsíční téma celoroční hry – Šikovní mravenečci – cílem je rozvoj fantazie, tvořivosti, výtvarného projevu, rozšiřování znalostí o přírodě.

 • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
 • Lidové tradice, pranostiky, legendy: sv. Václav
 • Umíme se chovat? – pravidla slušného chování, kouzelná slovíčka
 • Výroba podzimní výzdoby školní družiny
 • Jak se žije na statku – hospodářská zvířata, polní plodiny – jejich určování, výroba papírového modelu statku
 • Vyprávění: mořské ryby
 • Určování ovoce a zeleniny, polních plodin
 • Vědomostní soutěže – křížovky, kvízy, pracovní listy
 • Pozorujeme podzimní přírodu
 • Výtvarné a praktické činnosti:

–           kresba mraveniště – výroba bodovací karty

–           koláž – košík s ovocem

–           práce s modelovací hmotou

–           výrobky z papíru: slepička z papírového talíře, dráčci, sandály, ježek, veverka, nákladní automobil, papoušek, jablíčko

 • Pohybové činnosti:

–           pobyt na obecním hřišti, zahradě MŠ, v místnosti ŠD

–           pohybové soutěže jednotlivců a dvojic (skok z místa, hod míčkem, běh, hod na cíl)

–           sportovní činnosti – kopaná, florbal, vybíjená

 • Hudebně – pohybové činnosti:

–           hýbánky, židličkovaná

–           poslech hudby, písně s podzimní tématikou

Powered by themekiller.com