Projekt „Počítač, náš kamarád“


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti naší školy o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 256 286,00 Kč. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Dotace bude využita na realizaci Klubu zábavné logiky a deskových her, projektové dny ve škole i mimo školu a nákup počítačové techniky.

 

Powered by themekiller.com