Listopad

Teplé podzimní dny nám odvál listopadový vítr a tak jsme většinu času pobývali v místnosti školní družiny. Jen když vykouklo sluníčko a bylo venku příjemně, jsme si s dětmi zaskotačili na dětském hřišti, vyrazili na sběr šípků a uskutečnili drakiádu. Také jsme se zúčastnili akce uspávání broučků, kde jsme zarecitovali několik básniček. Činnosti v tomto měsíci:

• Měsíční téma celoroční hry „Pobyt na Růžové planetě“: cílem je rozvoj fantazie,

myšlení a tvořivosti, cvičení postřehu, pohybových dovedností

• Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry

• Lidové tradice, pranostiky, legendy: Sv. Martin, Dušičky, Sv. Kateřina

• Výchovná beseda: dopravní značky, jsem chodec

• DRAKIÁDA – pouštění draků na obecním hřišti

• Sběr šípků na přípravu čaje

• Vyprávění o VESMÍRU

• Výtvarné a praktické činnosti:

– kreslení obrázků s podzimní tématikou, kresba stonožky, znak růžové planety

– výroba papírové žirafy a trumpetky

– výtvarná soutěž – Marťánci – škola z

– příprava ovocného salátu

– výroba lodiček z kůry

– skládání letadýlek z papíru

– modelování vesmírné rakety

• Pohybové činnosti:

– pobyt na obecním hřišti, zahradě MŠ, v místnosti ŠD

– pohybové soutěže jednotlivců a dvojic (stání na jedné noze, balancování pálky, slalom

s míčem, hod na cíl…)

– sportovní činnosti – kopaná v sedě, florbal, vybíjená

• Hudebně – pohybové činnosti:

– básně s podzimní tématikou (nácvik na akci „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“)

– nácvik básní a říkadel s mikulášskou tématikou završené vystoupením na obecní akci

Mikulášský jarmark dne 5. 12. 2015.

 

Powered by themekiller.com