Září

To nám to ale uteklo, letní prázdniny jsou za námi a my jsme již prožili první měsíc ve školní družince. V našem kolektivu jsme přivítali dvě nové kamarádky z 1. třídy, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a slušného chování a stanovili si nové téma celoroční hry. Slunečného počasí jsme využili k časté návštěvě zahrady MŠ a dětského hřiště.
Nejraději tu hrajeme kopanou, hry na honěnou a schovávanou a využíváme dřevěné hrací prvky.

Organizační činnosti

 • seznámení s pravidly chování ve školní družině – řád ŠD
 • seznámení s plánem a organizací činností ve ŠD (týdenní rozvrh)
 • poučení o bezpečnosti a chování při cestě do ŠD, v jídelně, šatně, na zahradě MŠ, při
  vycházkách a různých činnostech v rámci školní družiny
 • zahájení celoroční hry „NÁVŠTĚVA V ZOO“: cílem hry je motivovat děti k pozitivnímu
  vztahu ke zvířatům, získávat poznatky o jejich životě;

Odpočinkové a společenské činnosti

 • hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice
 • kreslíme, malujeme, tvoříme – ovoce, zelenina, polní plodiny
 • poznáváme jednotlivá povolání – hasiči
 • sledování vzdělávacích videí
 • tematicky zaměřený týden – oslavy v obci – krojované hody – zvyky, tradice, kresba, kroje, lidové písně
 • povídání – co jsme zažili o prázdninách

Výtvarné a praktické činnosti

 • podzimní dekorace družiny
 • práce s modelovací hmotou, práce s plastelínou

Pohybové činnosti

 • pobyt na zahradě mateřské školy a dětském hřišti, kopaná, pétanque, hry na
  honěnou a schovávanou
 • pohybové dovednosti s míčem a švihadlem, pohybové hry na rozvoj rychlosti,
  obratnosti, vytrvalosti

Hudebně-pohybové činnosti

 • hudební rytmické hry – pohybová hra- sochy
 • poslech hudby

Ostatní činnosti

 • ROK V PŘÍRODĚ – čas sklizně
 • poznávání živočichů – družinový atlas živočichů – savci
 • kalendář přírody – sledujeme změny v přírodě, počasí
 • opakování ročních období, měsíců, dní v týdnu – co je typické

Powered by themekiller.com