Září

To nám to ale uteklo, letní prázdniny jsou za námi a my jsme již prožili první měsíc ve školní družince. V našem kolektivu jsme přivítali nové kamarády z 1. třídy, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a slušného chování a stanovili si nové téma celoroční hry „Lotrýsek v lesní říši“.

 

Činnosti v tomto měsíci:

 • Zahájení celoroční hry „Lotrýsek v lesní říši“ – cílem hry je utváření vztahu k přírodě, rozšiřování vědomostí a dovedností.

Měsíční téma celoroční hry – Lotrýsek má rád přírodu – cílem je rozšiřování znalostí o přírodě, podpora tvořivosti, uplatnění vlastních nápadů.

 • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
 • Lidové tradice, pranostiky, hádanky
 • Umíme se chovat? – pravidla slušného chování, kouzelná slovíčka
 • Výroba podzimní výzdoby školní družiny
 • Jak se žije na statku – hospodářská zvířata, polní plodiny
 • Vyprávění: Co a kdy nám nejvíce chutná – výchovná beseda
 • Soutěž: O jídle, věž
 • Vědomostní soutěže – křížovky, kvízy, pracovní listy
 • Pozorujeme podzimní přírodu
 • Výtvarné a praktické činnosti:

–           kresba Lotrýska v lesní říši – výroba bodovací karty

–           koláž – vystřihování z časopisů

–           práce s modelovací hmotou

–           výrobky z papíru: čáp, dýně, ježek, list,

 • Pohybové činnosti:

–           pobyt na zahradě MŠ, v místnosti ŠD

–           pohybové soutěže jednotlivců a dvojic  – překážková dráha, slepá bába, hry na schovávanou

–           sportovní činnosti – kopaná, florbal, vybíjená

 • Hudebně – pohybové činnosti:

–           hýbánky, židličkovaná, poslech hudby

Powered by themekiller.com