Září

V měsíci září jsme v našem kolektivu přivítali nové kamarády z 1. třídy, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a slušného chování a stanovili si nové téma celoroční hry. Slunečného počasí jsme využili ke každodenní návštěvě zahrady MŠ, kde nás nejvíce baví skotačit na prolézačkách a hra na schovávanou.

Činnosti v tomto měsíci:
 seznámení s pravidly chování ve školní družině – řád ŠD
 seznámení s plánem a organizací činností ve ŠD (týdenní rozvrh)
 poučení o bezpečnosti a chování při cestě do ŠD, v jídelně, šatně, na zahradě MŠ, při vycházkách a různých činnostech v rámci školní družiny
 zahájení celoroční hry „ Pojďme, budeme si hrát, aneb Mravenci to vyhrají“ – cílem hry je získat děti pro aktivní činnost, hra umožňuje dětem využít fantazii a přenést se do lesní říše plné živočichů, seznamuje je se zákonitostmi přírody, rozvíjí v nich pocit přátelství, lásky a důvěry.
 „Jsme jedna rodinka – školní družinka“ – společenské a seznamovací hry, sebepoznávací hry; pravidla slušného chování, vytváření kladných vztahů mezi dětmi
 hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice
 kreslíme, malujeme, tvoříme – ovoce, zelenina, polní plodiny
 tematicky zaměřený týden – oslavy v obci – krojované hody – zvyky, tradice, kresba, kroje, lidové písně
 povídání, co jsme zažili o prázdninách
 báječné „retro hry“: Myslím si…., Slovní fotbal, Přijela tetička z Číny, Hlava, ramena, kolena, palce… Piškvorky, Honzo vstávej! Kolik je hodin? Pan čáp ztratil čepičku…, Cukr, káva, limonáda…., Kuba řekl…, Všechno lítá, co peří má, Tichá pošta, Chodí Pešek okolo…
 podzimní dekorace družiny
 práce s modelovací hmotou, práce s plastelínou
 navlékání korálků, tvoření náramků
 pobyt na zahradě mateřské školy – kopaná, pétanque, hry na honěnou a schovávanou
 pohybové dovednosti s míčem a švihadlem, pohybové hry na rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti
 pohybové soutěže jednotlivců a dvojic
 hudební rytmické hry – pohybová hra- sochy
 poslech hudby
 ROK V PŘÍRODĚ – čas sklizně
 „Encyklopedie pro každý den“ – práce s encyklopedií
 poznávání živočichů – družinový atlas živočichů
 kalendář přírody – sledujeme změny v přírodě, počasí
 opakování ročních období, měsíců, dní v týdnu – co je typické pro září

Powered by themekiller.com