Květen

Květnové dny jsme se snažili co nejvíce prožít na zahradě MŠ nebo na obecním hřišti. Hrajeme zde nejvíce kopanou, různé hry na honěnou a schovávanou a také využíváme dřevěné hrací prvky, houpačky a kolotoč. Také si vyprávíme, kde jsme již byli s rodiči na výletech a přemýšlíme, která zajímavá místa by stála za to navštívit. V družince jsme také vyrobili dárečky pro maminky, které měly v květnu svátek.

Činnosti v tomto měsíci:
Odpočinkové a společenské činnosti
 hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice
 tvoříme, kreslíme, malujeme – jarní tematika
 povídání o květnových svátcích – Den matek, 1. a 8. Května
 společná četba
 poznáváme jednotlivá povolání
 staráme se o své věci, učíme se, jak můžeme maminkám
pomáhat
 tematicky zaměřený týden: „JEDEME NA VÝLET“ – učíme se číst v mapě, poznáváme
mapové značky, názvy měst, hor a řek; poznáváme naše hrady a zámky
 dramatické scénky o různých nebezpečích, se kterými se děti mohou setkat
 projekt „Cestujeme kolem světa“- poznávání různých národností a zvyků
 kalendář přírody – počasí, sledujeme změny v přírodě
 hrajeme si s jazykem – jazykolamy, jazykové kvízy, hádanky, práce s textem
 poznávání živočichů – družinový atlas živočichů – mláďata zvířat na jaře
 ROK V PŘÍRODĚ – čas květů a květin, hádanky s jarními rostlinami, poznáváme
rozkvetlé stromy a květiny
 cestujeme po světadílech
 výtvarné zpracování cestovatelské tematiky
 tvoření pro maminky
 výroba májky ze špejlí
 památky a výlety do okolí – tvorba nástěnky
 tematicky zaměřený týden: „MAMINKY MAJÍ SVÁTEK“ – výroba přání a dárku
maminkám

Pohybové činnosti
 míčové hry, rozvoj pohybových dovedností s míčem
 dál, výš, rychleji – atletické závody
 pohybové hry na zahradě MŠ a obecním hřišti

Powered by themekiller.com