Březen

Družinku jsme si užili jen do 10. března. Po tomto datu byla z důvodu nařízení vlády školní družina uzavřena.

Počasí nám zatím nedovolilo navštívit zahradu MŠ a tak jsme většinu času pobývali v místnosti školní družiny.

I tak jsme zažili spoustu legrace, vymýšleli jsme různé pohybové i vědomostní soutěže, u kterých jsme se velmi pobavili.

Činnosti v tomto měsíci:

  • Měsíční téma celoroční hry – jaro v zoologické zahradě – poznávání života zvířátek, získávání vědomostí a dovedností
  • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
  • Poznáváme státy světa
  • Umíme se chovat? – pravidla slušného chování, kouzelná slovíčka
  • Poznávání prvních jarních květin a zvířátek
  • Tematicky zaměřený týden: týden s pohádkou – čtení a dramatizace pohádek, kresba pohádkové postavy
  • Vědomostní soutěže (voda, země, vzduch; poznej pejska, přírodovědný kvíz…)
  • Výtvarné a praktické činnosti:

–       kreslení zvířátek

–       práce s modelovací hmotou – výtvarné zpracování jarní přírody

–       výroba jarní výzdoby

–       kreslení podle šablon

  • Pohybové činnosti:

–              florbal, vybíjená, překážková dráha

–              dětské jarní hry

–              sportovní soutěže – přenášení knihy na hlavě, krabí závody, prostředníček

  • Hudebně – pohybové činnosti:

–              tanec, poslech hudby, židličkovaná

Powered by themekiller.com