Naše škola

skola1

Mgr. Naděžda Šátková

 • ředitelka školy
 • třídní učitelka IV. třídy
 • výchovný poradce
 • koordinátor ICT ( Informačních a komunikačních technologií)
 • koordinátor ŠVP (Školního vzdělávacího programu)

Mgr. Kamila Jedličková

 • třídní učitelka I. třídy
 • školní metodik prevence
 • školní zdravotník

Mgr. Jiří Geier

 • vychovatel ve školní družině
 • učitel 
 • školní speciální pedagog

Patrik Galbavý

 • vychovatel ve školní družině
 • učitel
 • koordinátor EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)

Eva Křížková

 • školnice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec: Bc. Veronika Holečková
Telefon: +420 603 870 879
e-mail: poverenec@hustopecsko.net

Powered by themekiller.com