Květen

Každý den, mimo deštivého počasí, chodíme s dětmi na obecní hřiště nebo zahradu MŠ. Také jsme již začali přemýšlet o tom, kam o letních prázdninách vyrazit na rodinný výlet. Námětů jsme vymysleli velmi mnoho, nejvíce by se nám líbila návštěva středověkého hradu nebo romantického zámku. V družince jsme také vyrobili přáníčka pro maminky, které měly v květnu svátek.

Odpočinkové a společenské činnosti

 hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice
 tvoříme, kreslíme, malujeme – jarní tematika
 povídání o květnových svátcích – Den matek, 1. a 8. Května
 poznáváme jednotlivá povolání – farmář
 tematicky zaměřený týden: „JEDEME NA VÝLET“ – učíme se číst v mapě, poznáváme
mapové značky, názvy měst, hor a řek; poznáváme naše hrady a zámky
 poslech hudby
 staráme se o své věci, učíme se, jak můžeme maminkám pomáhat
 kalendář přírody – počasí, sledujeme změny v přírodě
 poznávání živočichů – družinový atlas živočichů – mláďata zvířat na jaře
 ROK V PŘÍRODĚ – čas květů a květin, hádanky s jarními rostlinami, poznáváme
rozkvetlé stromy a květiny
Výtvarné a praktické činnosti
 výtvarné zpracování cestovatelské tematiky
 tvoření pro maminky
 výroba májky ze špejlí
 památky a výlety do okolí – tvorba nástěnky
 tematicky zaměřený týden: „MAMINKY MAJÍ SVÁTEK“ – výroba přání a dárku
maminkám
Pohybové činnosti
 míčové hry, rozvoj pohybových dovedností s míčem
 dál, výš, rychleji – atletické závody
 hry na zahradě MŠ a obecním hřišti

Powered by themekiller.com