Červen

V červnu jsme si v družince navodili letní atmosféru, hráli jsme pétanque, chodili na zmrzlinu a vyprávěli si o tom, kam bychom jeli rádi s rodiči na výlet a co nás čeká o prázdninách.
Také jsme si udělali vycházku po okolí obce spojenou s hledáním pokladu a plněním drobných úkolů.
Činnosti v tomto měsíci:
• Měsíční téma celoroční hry „Tajuplný ostrov pokladů “: cílem je rozvíjení schopnosti souvislého a pohotového vyjadřování, získávání praktických zkušeností a pohybových dovedností
• Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
• Lidové tradice, pranostiky, legendy, pořekadla, přísloví na téma červen, svatojánská noc
• Tematicky zaměřený týden: „týden zručnosti“ – různé úkoly na zručnost, skládání ze stavebnice, vytrhávání papíru aj.
• Cesta za pokladem – vycházka po okolí obce spojená s plněním drobných úkolů
• Kam pojedeme na výlet – výletní místa České republiky
• Vyprávění: „Jak se chovat bezpečně o letních prázdninách“ – u vody, při sportu, v dopravě, v přírodě
• Výtvarné a praktické činnosti:
– výrobky z papíru: vážka, motýl, brouk, moucha, páv, želvička, velryba, slon
– kresba – hasiči
– kreslení barvami na sklo
– výroba sádrových figurek
– omalovánky, doplňovačky, osmisměrky, křížovky

• Pohybové činnosti:
– vycházka po okolí obce
– návštěva obecního hřiště a zahrady MŠ – florbal, pétanque, kopaná, pohybové a sportovní hry, hry na honěnou
– sportovní soutěže – hod létajícím talířem, podlézání lana, překážková dráha
• Hudebně – pohybové činnosti:
– opakování písní, tanců a hudebních her

Powered by themekiller.com