Září

To nám to ale uteklo, letní prázdniny jsou za námi a my jsme již prožili první měsíc ve školní družince. V našem kolektivu jsme přivítali pět nových kamarádů z 1. třídy, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a slušného chování a stanovili si nové téma celoroční hry.

Slunečného počasí jsme využili k časté návštěvě dětského hřiště a zahrady MŠ.

Činnosti v tomto měsíci:

 • Zahájení celoroční hry „TAJUPLNÝ OSTROV POKLADŮ“ – cílem hry je zábavnou formou získávat potřebné vědomosti a dovednosti, rozvíjet u dětí myšlení, pohotové vyjadřování, fantazii, zobrazovací a tvořivé schopnosti.

Měsíční téma celoroční hry – Území hor – cílem je rozšiřování vědomostí a dovedností

 • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
 • Lidové tradice, pranostiky, legendy: sv. Václav, krojované hody
 • Umíme se chovat? – pravidla slušného chování, kouzelná slovíčka
 • „Jsme jedna rodinka – školní družinka“ – společenské a seznamovací hry, vytváření kladných vztahů mezi dětmi
 • Poznáváme tradiční řemesla – kovář
 • Stěhovaví ptáci – poznávání, kresba
 • Určování ovoce a zeleniny, polních plodin, co nám zraje na podzim
 • Vědomostní soutěže – křížovky, kvízy, pracovní listy
 • BESEDA – oslavy v obci, krojované hody
 • Výtvarné a praktické činnosti:

–           kreslení mapy Tajuplného ostrova

–           kresba návštěvníka hor

–           práce s modelovací hmotou – výtvarné zpracování podzimní přírody, zvířátek

–           výroba podzimní dekorace, složky na výkresy,

–           koláž – zavařujeme ovoce a zeleninu, vlaštovky na drátě, podzimní strom z papíru

–           tvoření z přírodnin – zvířátka z kaštanů

 

 • Pohybové činnosti:

–           pobyt na obecním hřišti, zahradě MŠ, v místnosti ŠD

–           pohybové soutěže jednotlivců a dvojic (slalom, přeskoky přes švihadlo, běh)

–           sportovní činnosti – kopaná, florbal, vybíjená, hra na vlajky

Powered by themekiller.com