Říjen

Teplé říjnové počasí nám stále dovolovalo návštěvy zahrady MŠ, hráli jsme na honěnou, schovávanou, hráli kopanou a využívali všech prolézaček s hracími prvky. Ale nejvíce nás bavilo hrabat listí na zahradě MŠ. U toho jsme si povídali, jak se zvířátka a broučci připravují na zimu.

Činnosti v tomto měsíci:
 hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice
 četba a prohlížení knih
 kreslíme, malujeme, modelujeme – podzim
 sledování vzdělávacích videí
 povídání o typických barvách a znacích podzimu
 tematicky zaměřený týden: „TÝDEN NAŠÍ PŘÍRODY“ – poznávání přírodnin a zvířat,
hry s napodobováním zvířat, přírodovědné kvízy,
 práce s tuší, papírem, fixem, koláž, otisk přírodniny – podzimní ovoce, zelenina,
polní plodiny; výrobky z přírodních materiálů
 výtvarné hry s listy a přírodninami
 učíme se odstíny barev – dělení na teplé, studené odstíny, na ty, co jsou nám
příjemné a naopak
 poznávání zeleniny, ovoce, polních plodin
 Halloween – strašidelný den
 sportovní soutěže – UKAŽ, CO UMÍŠ!
 návštěva zahrady MŠ a dětského hřiště, kopaná, hod raketkou, přetahovaná, hry
na honěnou a schovávanou
 hudební hry na rozvoj sluchového vnímání, poznávání různých zvuků a hudebních
nástrojů
 poslech hudby
 kalendář přírody – sledujeme změny v přírodě, počasí
 ROK V PŘÍRODĚ – listnaté stromy
 poznávání živočichů – družinový atlas živočichů

Powered by themekiller.com