Březen

V měsíci březnu jsme se snažili navštěvovat zahradu mateřské školy, vždy kdy bylo příjemné počasí.
Chladné dny jsme využili k tvořivé činnosti. Malovali jsme jarní květiny, skládali a vystřihovali z papíru a také jsme si vyseli velikonoční osení.

Činnosti v tomto měsíci:
 hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice
 tvoříme, kreslíme, malujeme – jarní tematika
 seznamování se zdravým životním stylem
 tematicky zaměřený týden: „TÝDEN S POHÁDKOU“ – čtení a dramatizace pohádek, kresba, malba, pohádkové hádanky
 rozvoj komunikačních a dramatických dovedností – hry, scénky
 výtvarné zpracování jarní přírody
 práce s modelovací hmotou
 pohádková tematika – různé techniky
 silové zápasy a úpolové hry (dokazování si síly zábavnou formou)
 vybíjená, florbal, překážková dráha, hry na honěnou
 písně o rostlinách a zvířátkách
 hudebně-pohybové hry – rozvoj hudební a pohybové kreativity
 kalendář přírody – počasí, sledujeme změny v přírodě
 poznávání prvních jarních rostlin
 poznávání živočichů – družinový atlas živočichů
 hry na rozvoj smyslového vnímání (hmat, čich)
 ROK V PŘÍRODĚ – jarní práce na zahradě
 dopravní výchova – pravidla pro chodce a cyklisty

Powered by themekiller.com