Březen

Teplé březnové dny jsme již využili sportováním na obecním hřišti a zahradě MŠ. Nejvíce dětí baví hry na honěnou, kopaná a florbal.

Chladné dny jsme využili k tvořivé činnosti, kreslili jsme první jarní květiny, skládali papírové vlaštovky a také jsme si jarně vyzdobili družinku.

Činnosti v tomto měsíci:

 • hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice

 • společná četba
 • poznáváme jednotlivá povolání – prodavačka –
 • poznávání jarních květin a rostlin
 • seznamování se zdravým životním stylem
 • tematicky zaměřený týden: „TÝDEN S POHÁDKOU“ – čtení a dramatizace pohádek, kresba, malba, pohádkové hádanky

 • kalendář přírody – počasí, sledujeme změny v přírodě

 • poznávání prvních jarních rostlin

 • poznávání živočichů družinový atlas živočichů – hospodářská zvířata

 • ROK V PŘÍRODĚ – jarní práce na zahradě

 • dopravní výchova – pravidla pro chodce a cyklisty

 • vyprávění: jaro, první jarní květiny, přilétají ptáci

Výtvarné a praktické činnosti:

 • výtvarné zpracování jarní přírody

 • práce s modelovací hmotou

 • pohádková tematika – různé techniky

 • tvoříme, kreslíme, malujeme – jarní tematika

 • výroba jarní dekorace družinky

 • omalovánky, kreslení podle šablon

Pohybové činnosti:

 • sportovní soutěže – hod na cíl, běh přes překážky, dovedností hry
 • vybíjená, florbal, překážková dráha,

 • návštěva obecního hřiště a zahrady MŠ – kopaná, pohybové a sportovní hry, florba
 • vycházky do jarní přírody spojené s pozorováním

Powered by themekiller.com