Září

To nám to ale uteklo, letní prázdniny jsou za námi a my jsme již prožili první měsíc ve školní družince. V našem kolektivu jsme přivítali nového kamaráda z 1. třídy, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a slušného chování a stanovili si nové téma celoroční hry.

            Slunečného počasí jsme využili k časté návštěvě zahrady MŠ. Nejraději tu hrajeme kopanou, hry na honěnou a schovávanou a využíváme dřevěné hrací prvky.

Činnosti v tomto měsíci:

  • Zahájení celoroční hry „NÁVŠTĚVA V ZOO“ – cílem hry je probudit u dětí vztah ke zvířátkům, ale i ke všemu krásnému, co přináší každodenní život

Měsíční téma celoroční hry – poznáváme zvířátka v zoo – cílem je získávání poznatků o životě zvířátek, rozvoj samostatného slovního projevu a představivosti

  • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
  • Poslech hudby, tanec
  • Umíme se chovat? – pravidla slušného chování, kouzelná slovíčka
  • „Jsme jedna rodinka – školní družinka“ – společenské a seznamovací hry, vytváření kladných vztahů mezi dětmi
  • Vyprávění o návštěvě zoologické zahrady
  • Poznávání zvířátek, která žijí v zoologické zahradě
  • Určování ovoce a zeleniny, polních plodin
  • Výtvarné a praktické činnosti:

–           výroba hrací karty, papírové vystřihovánky a skládanky

–           kreslení podle šablon

–           práce s modelovací hmotou – zvířátka

–           výroba podzimní dekorace

  • Pohybové činnosti:

–           pobyt na zahradě MŠ, v místnosti ŠD

–           pohybové soutěže jednotlivců a dvojic (skok z místa, hod míčkem, běh, hod na cíl, přenášení míčku na pálce přes překážky)

–           sportovní činnosti – kopaná, florbal, vybíjená

Powered by themekiller.com