Červen

Měsíc červen nás již lákal na prázdniny. Většinu času jsme pobývali venku na zahradě nebo na hřišti, hráli jsme pétanque a vyprávěli si, co bychom chtěli o prázdninách prožít. Také jsme si připomněli, jak se máme o prázdninách bezpečně chovat. Poslední červnový týden jsme hledali ukrytý poklad v podobě sladkého překvapení.

Činnosti v tomto měsíci:
Odpočinkové a společenské činnosti
 hrajeme si každý den – společenské hry, stolní hry, stavebnice
 tvoříme, kreslíme, malujeme
 Den dětí – hry, soutěže
 tematicky zaměřený týden: „TÝDEN ZRUČNOSTI“ – různé úkoly na zručnost –vytrhávání papíru, zprovoznění baterky, určování nářadí, skládání ze stavebnice…
 chystáme se na výlet (řešení předložených situací)
 první pomoc na cestách – test první pomoci (nehody na výletě)
 tematicky zaměřený týden: „INDIÁNSKÝ TÝDEN“ – indiánská tematika, indiánské soutěže, informace, kvízy, tvorba nástěnky
 výtvarné zpracování letní tematiky
 HRY BEZ HRANIC – sportovní skupinové soutěže různého zaměření
 návštěva zahrady MŠ a obecního hřiště, pohybové a míčové hry
 skákání přes švihadlo
 opakování písní, tanců a hudebních her
 kalendář přírody – počasí, sledujeme změny v přírodě
 ROK V PŘÍRODĚ – les
 poznávání živočichů – družinový atlas živočichů
 „CESTA ZA POKLADEM“ – vycházka spojená s hledáním pokladu
 vybavení jízdního kola, pravidla pro chodce a cyklisty, poznávání dopravních značek
 úklid třídy, příprava na prázdniny, třídění obrázků a výrobků

Powered by themekiller.com