Duben

Dubnové počasí nám již dovolilo více venkovních aktivit, a tak jsme s dětmi využili každého hezkého dne na návštěvu obecního hřiště a zahrady MŠ. S dětmi jsme si také připomněli „Den Země“ a vysadili k potoku několik vrbových proutků. Poslední dubnový týden se v družince nesl v duchu čarodějnic a vyprávění o filipojakubské noci. Děti vyrobily čarodějnici k upálení na hranici a několik papírových kousků na výzdobu a pro radost. Činnosti v tomto měsíci:

• Měsíční téma celoroční hry „Návštěva Zelené planety “: cílem je získávání poznatků o

vesmíru, rozvoj fantazie a tvořivosti, procvičování matematických dovedností

zábavnou formou, uplatnění vlastních nápadů

• Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry

• Lidové tradice, pranostiky, legendy, pořekadla, přísloví na téma duben, filipojakubská

noc

• tematicky zaměřený týden: „týden ochrany přírody“ – beseda den Země, ochrana

přírody, co do lesa nepatří, třídíme odpad a jeho význam

• vycházka do přírody spojená s výsadbou vrbových proutků

• výchovná beseda – kouzelná slovíčka „chránit“

• Vyprávění: zaměstnání – řemesla

• Výtvarné a praktické činnosti:

– výrobky z papíru: čarodějnice, kytice, deštníček

– výroba čarodějnice ze dřeva a textilu

– práce s dětským ručním nářadím, výroba ptačí budky

– tvoření přáníček pro maminky

– kresba – čarodějnice

– omalovánky, doplňovačky, osmisměrky, křížovky

• Pohybové činnosti:

– vycházka po okolí obce – pozorování ptáků

– návštěva obecního hřiště a zahrady MŠ – kopaná, pohybové a sportovní hry, hry na

honěnou

– sportovní soutěže – turnaj ve floorbale, srážení kuželek, soutěž „ o krále penalt“

• Hudebně – pohybové činnosti:

– improvizace pohybem na hudbu – hry

– říkadla o čarodějnicích

Powered by themekiller.com