Září

To nám to ale uteklo, letní prázdniny jsou za námi a my jsme již prožili první měsíc ve školní družince. V našem kolektivu jsme přivítali pět nových kamarádů z 1. třídy, zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti a slušného chování a stanovili si nové téma celoroční hry.

            Slunečného počasí jsme využili k časté návštěvě dětského hřiště a k několika hezkým procházkám po okolí obce.

Činnosti v tomto měsíci:

 • Zahájení celoroční hry „PŘÁTELÉ Z NEZNÁMÉ PLANETY“ – cílem hry je vyvolat u dětí zdravou soutěživost a získat je pro plnění úkolů

Měsíční téma celoroční hry – Návštěva Pestré planety – cílem je rozvoj myšlení a tvořivosti, získávání dovedností a praktických zkušeností

 • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
 • Lidové tradice, pranostiky, legendy: sv. Václav
 • Umíme se chovat? – pravidla slušného chování, kouzelná slovíčka
 • „Jsme jedna rodinka – školní družinka“ – společenské a seznamovací hry, vytváření kladných vztahů mezi dětmi
 • Vycházka do podzimní přírody spojená s pozorováním, poznávání okolí obce
 • Poznávání květin a zvířátek
 • Určování ovoce a zeleniny, polních plodin
 • Vědomostní soutěže – křížovky, kvízy, pracovní listy
 • BESEDA – oslavy v obci, krojované hody, ukázka zdobení máje
 • Výtvarné a praktické činnosti:

–           kreslení kosmické rakety – vyrábění palubního deníku
–           práce s modelovací hmotou – výtvarné zpracování podzimní přírody
–           výroba podzimní dekorace

 • Pohybové činnosti:

–           pobyt na obecním hřišti, zahradě MŠ, v místnosti ŠD
–           pohybové soutěže jednotlivců a dvojic (skok z místa, hod míčkem, běh, hod na cíl)
–           sportovní činnosti – kopaná, florbal, vybíjená

 • Hudebně – pohybové činnosti:

–           hudební rytmické hry
–           jednoduché pohybové doprovody k říkankám a básním

Powered by themekiller.com