Březen

Teplé březnové dny jsme již využili sportováním na obecním hřišti a zahradě MŠ. Nejvíce dětí baví hry na honěnou, na vlajky, kopaná a florbal.

Chladné dny jsme využili k tvořivé činnosti, malovali jsme barvami na sklo, skládali papírové vlaštovky, vyráběli kuchyňky a pokojíčky a také jsme si jarně vyzdobili družinku.

Činnosti v tomto měsíci:

  • Měsíční téma celoroční hry „Území hvězd “: cílem je získávání vědomostí o vesmíru a výtvarných dovedností, rozvoj fantazie
  • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
  • Lidové tradice, pranostiky, legendy, pořekadla, přísloví na téma jaro
  • tematicky zaměřený týden: „týden s pohádkou“ – kresba, malba pohádkové postavy, pohádkové hádanky
  • beseda nad knihami – rekordy a kuriozity
  • dopravní výchova – jsem cyklista
  • Vyprávění: jaro, první jarní květiny, přilétají ptáci
  • Výtvarné a praktické činnosti:

–           výrobky z papíru: kuchyňka, pokojíček

–           výroba jarní dekorace družinky

–           kreslení barvami na sklo

–           skládání papírových vlaštovek

–           kresba –  jarní motivy

–           omalovánky, kreslení podle šablon

  • Pohybové činnosti:

–           vycházka po okolí obce (poznávání prvních jarních květin)

–           návštěva obecního hřiště a zahrady MŠ – kopaná, pohybové a sportovní hry, florbal

–           sportovní soutěže – hod na cíl, běh přes překážky, dovedností hry

Powered by themekiller.com