Rok: 2020

Provoz školy od 4. 1. 2021

V pondělí 4. ledna nastoupí do školy pouze žáci 1. tříd. Výuka prvňáčků bude probíhat dle běžného rozvrhu (s výjimkou hudební výchovy bez zpěvu a tělesné výchovy bez sportovních aktivit). Školní družina bude v provozu. Děti i pracovníci školy mají povinnost nosit roušku při výuce i ve školní družině. Prosíme rodiče, aby dali dětem minimálně 2 roušky a sáčky na jejich uložení. V průběhu vyučování se bude ve třídách pravidelně větrat, proto doporučujeme pro děti teplejší oblečení. Zároveň prosíme o vhodné oblečení na procházky (místo hodin tělesné výchovy).

Ostatní žáci školy se budou vzdělávat distančně, rozvrh online hodin a další informace jim budou zaslány na jejich účty. Distanční výuka je pro žáky povinná a případnou nepřítomnost žáka na online hodinách je nutné omluvit.

Děkujeme všem rodičům za jejich úžasnou spolupráci v uplynulém roce
a přejeme všem klidnější a šťastnější nový rok 2021.

Vánoční besídka
Letošní vánoční období se neslo v duchu velkých změn. Oproti předchozím letům jsme nemohli chodit koledovat po obci nebo zpívat pod vánočním stromečkem před obecním úřadem. Ani naše obvyklá a tolik očekávaná vánoční besídka ve třídě nemohla proběhnout jako obvykle. Kromě všudypřítomných roušek, nemohlo proběhnout společné vánoční veselí. Všichni žáci byli tedy pouze ve svých třídách, kde si popovídali o vánočních tradicích, předali si dárečky, vyráběli, poslouchali vánoční hudbu a zhlédli vánoční pohádku. I přes tato omezení byla vánoční besídka kouzelná a už se těšíme na tu příští.

Powered by themekiller.com