Březen

Měsíc březen jsme ve školní družince prožili v duchu velikonočních příprav. Vyprávěli jsme si o velikonočních zvycích, vyseli jarní osení a vyráběli jarní dekoraci. Při procházkách po okolí obce jsme si nařezali vrbové proutky, které jsme v družince přetvořili v pomlázky a Teplé jarní dny jsme využili sportováním na obecním hřišti a pozorováním probouzející se jarní přírody.

• Měsíční téma celoroční hry „Návštěva Zelené planety “: cílem je rozšiřování znalostí o přírodě, rozvíjení logického myšlení a schopnosti pohotového a souvislého vyjadřování, podpora tvořivosti, uplatnění vlastních nápadů

• Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry

• Lidové tradice, pranostiky, legendy, pořekadla, přísloví na téma Velikonoce a jaro

• tematicky zaměřený týden: „týden s pohádkou“ – vyprávění a dramatizace pohádek, kresba, malba pohádkové postavy, pohádkové hádanky

• péče o pokojové rostliny, příprava vrbových proutků, výsev velikonočního osení

• výchovná beseda – kouzelná slovíčka „Na shledanou“

• Vyprávění: jaro, první jarní květiny, přilétají ptáci

• Výtvarné a praktické činnosti:

– výrobky z papíru: velikonoční kraslice a slepička

– výroba velikonoční dekorace

– práce s dětským ručním nářadím, výroba slunečních hodin

– velikonoční tvoření: pletení vrbové pomlázky a věnečku

– kresba – velikonoční motivy

– omalovánky, doplňovačky, osmisměrky

• Pohybové činnosti:

– vycházka po okolí obce (poznávání prvních jarních květin)

– návštěva obecního hřiště – kopaná, pohybové a sportovní hry

– sportovní soutěže – překážková dráha, hod „raketou“, podlézání,

• Hudebně – pohybové činnosti:

– písně s jarní tematikou, velikonoční říkadla

– písně o rostlinách a zvířátkách

Powered by themekiller.com