Duben

Dubnové počasí nám již dovolilo více venkovních aktivit, a tak jsme s dětmi využili každého hezkého dne na návštěvu obecního hřiště a zahrady MŠ.

Poslední dubnový týden se v družince nesl v duchu čarodějnic a vyprávění o filipojakubské noci. Děti vyrobily čarodějnici k upálení na hranici a několik papírových čarodějnic na výzdobu a pro radost.

Činnosti v tomto měsíci:

  • Měsíční téma celoroční hry „Území slunce “: cílem je získávání vědomostí a dovedností, rozvoj tvořivosti, myšlení, mluveného projevu
  • Společenské hry, stolní hry, práce se stavebnicí, kreslení, četba, karetní hry
  • Lidové tradice, pranostiky, legendy, pořekadla, přísloví na téma duben, filipojakubská noc, Velikonoce
  • Tematicky zaměřený týden: „týden ochrany přírody“ – beseda den Země, ochrana přírody, co do lesa nepatří, třídíme odpad a jeho význam
  • Výchovná beseda – lékařská pohotovost, povolání: lékař
  • Vyprávění: jaro v lese – mláďata
  • Výtvarné a praktické činnosti:

–           výrobky z papíru: čarodějnice, domeček, slepička v košíčku, kraslice

–           výroba čarodějnice ze dřeva a textilu

–           výroba velikonoční dekorace

–           papírová „Káča“

–           kresba –  čarodějnice

–           omalovánky, doplňovačky, osmisměrky, křížovky

  • Pohybové činnosti:

–           pohybové soutěže –  kdo z koho –

–           návštěva obecního hřiště a zahrady MŠ – kopaná, pohybové a sportovní hry, hry na honěnou, florbal

–           sportovní soutěže – turnaj ve stolním tenise, hod raketou, chytání míče

  • Hudebně – pohybové činnosti:

–           písně s velikonoční tematikou

–           říkadla o čarodějnicích

Powered by themekiller.com