Naše škola

skola1

Mgr. Naděžda Šátková

 • ředitelka školy
 • třídní učitelka IV. třídy
 • výchovný poradce
 • koordinátor EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
 • metodik informačních a komunikačních technologií

Mgr. Kamila Jedličková

 • třídní učitelka I. třídy
 • školní metodik prevence
 • školní zdravotník

Mgr. Jiří Geier

 • učitel I. třídy
 • učitel IV. třídy
 • vychovatel ve školní družině

Eva Křížková

 • školnice

Powered by themekiller.com