Uspávání broučků

V podvečer 30. řijna jsme se s dětmi z družinky zúčastnili akce „USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“.  U obecního úřadu, kde začínala trasa průvodu, se sešly děti a rodiče k uspání broučků před nadcházející zimou. Ti nejmenší měli lampionky nebo lucerničky. Cestou jsme si zarecitovali několik básniček a společně přivolali Ferdu Mravence a jeho kamarády. V parku u kostela děti uložily broučky k zimnímu spánku a ochutnaly připravené občerstvení.

POZOROVÁNÍ KRAJINY – vycházka do přírody

V rámci vyučovací hodiny prvouky se vypravili žáci 3. ročníku do podzimní přírody. Jejich cílem bylo pozorovat krajinu v okolí naší školy. Žáci měli za úkol určit typ krajiny podle hospodářského využití, odhadnout nadmořskou výšku naší obce a blízkého okolí. Cestou mezi sady a vinicemi jsme si vyprávěli, jaké polní práce se vykonávají na podzim a podívali se, jak se využívá kompost. Cestou nazpět jsme určovali světové strany a hodnotili, jak člověk využívá krajinu.

Powered by themekiller.com