Termín zápisu do 1. třídy – 29. duben 2020

Termínem zápisu se rozumí poslední den pro odevzdání Přihlášky nebo Žádosti o odklad. 18. března 2020 Ministerstvo školství rozhodlo organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí.

Zápis tedy proběhne pouze formálně. Zákonný zástupce dítěte předá do školy Přihlášku nebo Žádost o odkladPo ukončení zápisu ředitelka školy rozhodne o přijetí či odkladu.

DĚTI SE OSOBNĚ ŽÁDNÉHO ZÁPISU ÚČASTNIT NEBUDOU.

Přihlášku nebo Žádost o odklad + patřičná doporučení můžete doručit do školy následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID schránky: a 2 a m r c g)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( zs.pouzdrany@tiscali.cz )
  • poštou (ZŠ Pouzdřany, Stepní 279, 691 26 Pouzdřany)
  • osobním podáním (vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ)

Mgr. Naděžda Šátková – ředitelka školy (mob. 777 588 951)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od středy 11. března do odvolání uzavřeny základní školy i školní družiny. O ukončení tohoto opatření budete informováni jak médii, tak prostřednictvím webu školy. Děkujeme za respektování preventivních opatření.

Podrobnější informace k tomuto opatření naleznete zde.

Informace z ČSSZ pro rodiče k podmínkám vzniku nároku na ošetřovné a tiskopis žádosti:

Žádosti o ošetřovné potvrzujeme v budově školy ve středu 11.3. a ve čtvrtek 12.3.2020 v době od 8 do 13 hodin, případně po telefonické domluvě. Tiskopisy jsou k dispozici i ve škole.

Powered by themekiller.com