Výtvarná soutěž „Zebra se za tebe nerozhlédne“

Žáci 4. ročníku se zúčastnili soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“, kterou připravil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky. Děti si připomněly základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu a vytvořily moc pěkné obrázky. Ty nejlepší byly odeslány do soutěže. Věříme, že se dětem podaří uspět.

Projekt „Počítač, náš kamarád“


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti naší školy o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 256 286,00 Kč. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Dotace bude využita na realizaci Klubu zábavné logiky a deskových her, projektové dny ve škole i mimo školu a nákup počítačové techniky.

 

Powered by themekiller.com